साहित्य

वैंश

कविता आकाशका तारा टिपूँ झैं लाग्छ, वैंशको बेलामा, झरीमा त्यसै भिझूँ झैं लाग्छ, वैंशको बेलामा। वर्षाको भेल लागेर साथै बग्छु कि...

बिस्तृतमा
पृष्ठांकन:«1...3031323334353637